Heilige huizen zijn geen huizen waar alles perfect is en er nooit iets mis gaat, maar het zijn huizen waar God merkbaar aanwezig is.

Heilige Huizen wil jou inspireren en aanmoedigen om samen als gezin - geleid door de Heilige Geest - radicaal achter Jezus aan te gaan. Achter Jezus aan gaan is meer dan een Bijbelverhaal voorlezen en bidden voor het eten. Als gezin God ervaren en Hem betrekken bij elk aspect van het leven. We mogen hier samen in groeien.

"Samen groeien en bloeien in Zijn aanwezigheid"
insta_Al_is_het_donker_om_me_heen_1.png

Poster Micha 7:8

De kinderen mogen weten dat de Heer ons licht is! Deze poster kun je ophangen zodat jullie deze tekst vaak tegenkomen en op deze manier makkelijk onthouden. Het is ook een prachtige poster om voor het raam te hangen.

review_thuis_bij_de_koning_1.png

Thuis bij de Koning

Thuis bij de KONING is het actieboek voor de christelijke kinderboekenweek van 2023. Zoals we van de Wonderwolk gewend zijn, is ook dit weer een mooi prentenboek geworden.

insta_kleurplaat_Ark_van_Noach_1.png

Kleurplaat Ark van Noach

Een leuke kleurplaat over het eerste boek uit de Bijbel: Genesis. Tips: praat met de kinderen tijdens het kleuren over hoe God sprak met Noach en hoe God spreekt tegen ons. Welke belofte doet God in Genesis en welke beloftes doet hij aan ons persoonlijk?

Ik en mijn huis wij zullen de Here dienen.

Jozua 24:15